Pojmy, které se dotýkají:

nemovitostí, práva, financí, marketingu, stavebenictví

AML

Zkratka doslova znamená anti money laundering a váže se k Zákonu č. 253/2008 Sb. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu