Pojmy, které se dotýkají:

nemovitostí, práva, financí, marketingu, stavebnictví

ČÚZK

Zkratka, která znamená: Český úřad zeměměřický a katastrální. Hlavní náplní práce ČÚZK, resp. orgánů jím řízených, je zajištění státní správy v oblasti evidence nemovitostí a věcných práv k nim, kterou představuje Katastr nemovitostí České republiky a zeměměřické činnosti ve veřejném zájmu.