Pojmy, které se dotýkají:

nemovitostí, práva, financí, marketingu, stavebnictví

Katastr nemovitostí

Je veřejný seznam a má zkratku KN. Informace z katastru slouží pro ochranu práv k nemovitostem, pro daně a poplatky, o ochraně životního prostředí, nerostného bohatství, památkové péče, rovzoje území, oceňování nemovitostí a dále i pro účely vědecké, hospodařské a statistické.