Pojmy, které se dotýkají 

nemovitostí, práva, financí, marketingu, stavebnictví

Offline reklama v realitách

Znamená propagaci nemovitostí mimo internet.                V realitách to může být například přes fyzický banner na nemovitosti, billboard, tištěná reklama v novinách, letáky atd.