Pojmy, které se dotýkají 

nemovitostí, práva, financí, marketingu, stavebnictví

Online reklama v realitách

Online reklama znamená příspěvek na sociálních sítích, banner na www stránkách, webové stránky nemovitosti. Jakýkoliv akt, který můžu zviditelnit předmět na internetu.