Pojmy, které se dotýkají:

nemovitostí, práva, financí, marketingu, stavebnictví

Tržní hodnota nemovitosti (Obvyklá cena)

Určují ji zejména odhaci či realitní makléři. Můžeme ji definovat jako cenu, která by byla dosažena při prodeji stejného, popřípadě obdobného majetku v obvyklém obchodním styku v daném místě a čase. Správně by se měla nazývat Obvyklá cena.