Pojmy, které se dotýkají:

nemovitostí, práva, financí, marketingu, stavebnictví

Znalec

Znalec je fyzická osoba, která byla ministrem spravedlnosti nebo předsedou místně příslušného krajského soudu po doložení splnění kvalifikačních a dalších předpokladů podle zákona jmenována znalcem.