Daň z nabytí nemovitosti (Daň se nevztahuje na nové případy od 26.9.2020 – zrušení)

20.11. 2019Jan Chromeček0

Dřívější daň z převodu nemovitostí byla nahrazena daní z nabytí nemovitosti. Daň z nabytí nemovitých věcí platí vždy nabyvatel vlastnického práva (obvykle kupující). Pozor na to, že kromě daně z nabytí nemovitých věcí se vás týká i daň z nemovitých věcí.

Kdo je plátcem daně z nabytí nemovitých věcí?

Daň z nabytí nemovitých věcí se týká jen úplatných převodů nemovitých věcí, nevztahuje se na dary nebo dědictví.

Předmětem daně je úplatné nabytí vlastnického práva k nemovité věci, která je:

  • pozemkem, stavbou nebo jednotkou nacházejícími se na území České republiky
  • právem stavby, jímž zatížený pozemek se nachází na území České republiky, nebo spoluvlastnickým podílem na nemovité věci uvedené v předchozích bodě.

Termín podání daňového přiznání

Nabyvatel vlastnického práva (zpravidla kupující) věcí podává daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí. * V zákoně jsou uvedeny specifické případy, kdy se postupuje odlišně.

Výpočet a splatnost daně z nabytí nemovitých věcí

Sazba daně z nabytí nemovitých věcí je 4%. Daň z nabytí nemovitých věcí se tedy vypočte jako 4% ze základu daně zaokrouhleného na celé stokoruny nahoru. Základem daně může být kupní cena nebo 75% ze směrné hodnoty (cena obvyklá, je stanovena finančním úřadem).  

Daň z nabytí nemovitých věcí se platí při podání daňového přiznání jako záloha. Finanční úřad daň spočítá a porovná ji s uhrazenou zálohou. Doplatek daně z nabytí nemovitých věcí (daň je vyšší než záloha) je splatný do 30 dnů od doručení platebních výměrů. Doplatek daně menší než 200 Kč se nedoplácí. 

Daň z nabytí nemovitých věcí menší než 200 Kč se neplatí.

Bližší informace na finančním úřadě, pod který vaše nemovitost patří

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů

  • Kategorie
  • Než začnete prodávat svojí nemvoitost
  • Pár pohledů na věci, které jsou před prodejem nutné udělat nebo se k ním alespoň postavit. Vše je doplněné o poznámky z realitní praxe. 

    Vaše osobní údaje budu zpracovávat pouze za účelem zasílání newsletterů se zajímavým obsahem z oblasti realitního trhu. Svůj souhlas se zasíláním a zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každé kampani. GDPR