Nabývací titul, proč ho potřebujete při prodeji nemovitosti?

16.2. 2021Jan Chromeček0

V průběhu prodeje předejděte komplikacím a co je ve vašich silách, tak si připravte dopředu. Nikdy nevíte, jak budete v průběhu prodeje časově vytížení a na jakého kupujícího narazíte.

Mezi řadou dokumentů jako je evidenční list nemovitosti, průkaz energetické náročnosti budovy (PENB), technické zprávy nemovitosti, je dobré mít v záloze i nabývací titul nemovitosti.

Proč ho potřebujete při prodeji nemovitosti?

  1. Je zde vydefinovaná nemovitost a pro budoucí kupní smlouvu a rezervační smlouvu je to velice dobrý podklad.
  2. Výjimečně se může stát, že jsou nějaká práva, která nejsou napsané v katastru nemovitostí a nedají se nijak dohledat.
  3. Je možné, že ho bude potřebovat strana kupujících, jestli bude chtít nemovitost financovat hypotéčním úvěrem a to je velmi obvyklé.

Co je vlastně zač?

Je to právní dokument, na jehož základě lze prokázat vlastnictví dané nemovitosti.

To znamená, že to nejčastěji je:

  • kupní smlouva
  • darovací smlouva
  • rozhodnutí o dědictví
  • usnesení soudu
  • usnesení o příklepu v případě dražby

Co přesně je nabývacím titulem u Vaší nemovitosti zjistíte na listu vlastnictví LV v oddílu E.

Může někdo údaje z kupní smlouvy zneužít?

Jedná se o veřejnou listinu a má k nim přístup každý. Stačí tedy zajít na příslušný katastrální úřad a požádat o něj. Pokud ho po Vás požaduje například zprostředkovatel z důvodu prodeje nemovitosti, tak si chce jen ušetřit čas a koruny na katastrálním úřadě.