Stanovení tržní ceny pro dědické řízení.

22.6. 2020Jan Chromeček0

Pokud Vaše pozůstalost zahrnuje nemovitost, budete potřebovat pro potřeby notáře zajistit odhad ceny nemovitosti.

Pojďme si krátce shrnout, jak to vše probíhá.

Po úmrtí přidělí soud na základě posledního trvalého bydliště zůstavitele notáře v dané oblasti. Notář Vás následně vyzve, abyste mu dodali soupis veškerého majetku zůstavitele (zemřelého). Pokud je obsahem dědictví nemovitý majetek je potřeba doložit odhadní cenu nemovitosti.

Odhad nemovitostí může provést jak odhadce (znalecký posudek), tak i realitní specialista (odhad tržní ceny).

Odhad tržní ceny, kteří může vytvořit realitní specialista je levnější a dostačující volbou, panuje-li mezi dědici shoda.

Pro zajímavost do roku 2014 musel vyhotovit posudek soudní znalec, což velice prodražovalo a zdržovalo celý proces.

Proč vlastně potřebujete stanovení tržní ceny nemovitosti?

1, Potřebujete se vzájemně finančně vyrovnat mezi dědici.

2, Z určené ceny se vyplácí procentuální odměna notáři dle vyhlášky, pro zajímavost, zde je odkaz na online kalkulačku: https://www.penize.cz/kalkulacky/odmena-notare-dedictvi.

3, Pokud by se nemovitost prodávala a držení zůstavitele a vaše by byla kratší než časový test, tak se platí 15 % daň z přijmu, která se vypočítá z rozdílu mezi prodejní cenou a stanoveným odhadem.

Při odhadu ceny obvyklé se hlavně zohledňuje:

  • Poloha nemovitosti
  • Technický stav nemovitosti
  • Aktuální situace na trhu
  • Dispozice

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů